Relaties

Contact in de communicatie

De manier waarop we innerlijke dialogen voeren, meestal onbewust, is een weerspiegeling van hoe we in contact staan en communiceren met de ander. Denk maar aan de kritiek of afkeuring en de kwetsbare bange stem in jezelf, het voelt alsof deze een innerlijke strijd voeren waar je in vastzit .

Zo kan het ook voelen in jouw relatie. Noem het langs elkaar heen leven of elkaar niet meer begrijpen, te weinig aandacht hebben, slecht luisteren en elkaar irriteren.

Om helder en bewuster te communiceren is het van belang dat je in contact blijft met jezelf én met de ander; dat je de verschillende kanten van elkaar beter leert kennen en accepteren. 

In elke vorm van relatie, zowel privé als professioneel, is contact in de communicatie essentieel.

  

"To love is simply to allow another to be, live, grow, expand, become. An apreciation that demands and expects nothing in return" - Kate Millett