Ziekte

De helende kracht van verbeelding

Verbeelding is een oude methode, misschien wel de oudste. Denk maar aan beelden uit de oudheid en mythologie in sagen en legendes, bezongen, geprezen, gevreesd en vereerd. Bij alles wat we zeggen hebben we beelden al zijn we ons dat vaak niet bewust en gebruiken we beeldspraak: ik kan de hele wereld wel aan. Je bent om op te vreten, met mijn handen in het haar, het water zit me tot aan mijn lippen.

Uit talloze onderzoeken naar het placebo-effect is gebleken dat mensen over een soort zelfversterkend vermogen beschikken. Verwachtingen en een helende omgeving kunnen klachten verminderen en welbevinden bevorderen.

We gaan een andere dimensie binnen in een tijd waarin veel turbulentie heerst.

Het wordt essentieel om meer aandacht en zorg voor jezelf te ontwikkelen; eigenliefde.

Imaginatie is hier bij uitstek  prachtig voor geschikt. 

Steeds meer blijkt hoe verbeelding /imaginatie je helpt bij verwerking van je ziekte, fysieke of psychische  klachten. Door met verbeelding /imaginatie aan de slag te gaan schakel je de kracht van je geest in, dit naast de medische zorg. Je mobiliseert je innerlijke  kracht om pijn te verzachten en de draagkracht om letterlijk te dragen en jezelf goed te verzorgen.

 

In onze brein zitten speciale hersencellen - de spiegelneuronen - die actief reageren op dat wat we ons verbeelden. Middels de spiegelneuronen wordt je verbeelding actief en gestimuleerd. Bij een verbeeldingsoefening geef je je brein iedere keer nieuwe input en als je dit ontspannen herhaalt, ontwikkelt zich dat steeds verder. Met Imaginatie kun je je weerbaarheid vergroten en herstel bevorderen. Ook kan het gewoon prettig zijn en je helpen te ontspannen. Zo kan het vele doelen hebben.

 

Omdat hier niet het ‘gewoonte bewustzijn’ dominant is, ontstaat heel natuurlijk een compleet vrij veld, een ruimtelijkheid die oneindig is waarin alles belichaamd is en juist dit energetische wonder kan zo helend en verrijkend zijn en vastzittende pijn, psychisch of fysiek maar ook diepere oude pijnen verzachten, helen of bevrijden. Ik spreek uit eigen ervaring en verwonder me keer op keer wat zich energetisch openbaart en mijn hele systeem vult met blijdschap en dankbaarheid.


"Everything you can imagine is real" - Pablo Picasso