Visie

Vrije keuze ontwikkelen

Om te beschikken over een breder repertoire in de communicatie is een grote wens van velen.

Er wordt vaak gedacht en gehandeld vanuit een gelimiteerd geloofssysteem, wat resulteert in overtuigingen van onvermogen.

Negatieve overtuigingen zijn altijd primaire kanten van ons zelf waarmee we geïdentificeerd zijn. Dit vormt een belemmering voor het maken van vrije keuzes.

 

Wanneer je meer over mijn visie wilt lezen kun je deze Engelstalige pdf downloaden.

Inzicht

Transformatie psychologie werkt op elk niveau van bewustwording: Mentaal, spiritueel, fysiek en emotioneel.

Het geeft inzicht in alle aspecten van ons wezen, omdat het de heelheid, de complete mens behelst.

In haar brede ondogmatische benadering zijn alle energie niveaus gelijkwaardig. Daardoor kunnen verschillende methodes geïntegreerd worden. Kennis en inzicht zullen zich verdiepen."Teveel is per definitie al vervorming"