Voice dialogue

Verschillende kanten van jezelf

In voice dialogue wordt met een bewustzijnsmodel gewerkt dat ontworpen is door de psychologen Hal en Sidra Stone. Zij zijn belangrijke vertegenwoordigers van de transformatie psychologie, voortgekomen uit de humanistische en de Jungiaanse psychologie. De oude Grieken wisten al dat de mens niet één dimensionaal is maar uit verschillende kanten bestaat. Zo vertegenwoordigden de goden en godinnen kwaliteiten en vervormingen. Als je een god eerde kon dit de woede van een andere oproepen.

Elke kwaliteit kan zich vervormen. Bijvoorbeeld, een vrouw die sterk geïdentificeerd is met haar 'behager' en moeite heeft met een meer egoïstische persoon (haar verstoten kant) is zich niet bewust van haar "vervorming", het "teveel". Zij ziet zichzelf als een zeer empathisch persoon en begrijpt niet dat een ander haar als benauwend ervaart.

Hoe komen  wij aan onze 'ikken'? Ondanks zijn complexiteit heeft de mens een gelimiteerd geloofssysteem. Wie wij zijn geworden, is sterk bepaald door autoriteiten uit het verleden: opvoeders, ouders, leraren, dominant aanwezige volwassenen. Van hen hebben wij veel geïnternaliseerd, zodat deze 'ikken' in ons zijn gehuisvest. Wij hebben dus te maken met de goede bedoelingen van deze primaire 'ikken' en ook met hun vervormingen, maar zijn ons daarvan niet bewust. Echter, zonder deze kanten zou het een chaos worden. Zij hebben de overhand bij onze dagelijkse activiteiten, handhaven de discipline, dragen de verantwoordelijkheid. Omdat wij ermee geïdentificeerd zijn, hebben ze een beperkend effect op ons en kan het belemmerend werken Zij zijn als overbezorgde ouders: te kritisch en streng. Om meer met jezelf in balans te komen is het nodig om deze - vaak als negatief ervaren-  kanten beter te leren kennen en ervan te scheiden.

 

Voor iedereen die nieuwsgierig  is naar de dialoog en het avontuur met de 'ikken'. In voice dialogue wordt je uitgenodigd om: dualisme te overstijgen, het innerlijk kind te helen, faalangst te transformeren, energie management te leren, gezonde grenzen te stellen, bewust keuzes te maken en meer verdieping/zingeving te krijgen. 

Eetpatronen als voorbeeld

Mensen met een eetstoornis voelen zich vaak machteloos door een innerlijke strijd. Aan de ene kant is er de 'criticus' die het eten verbiedt, terwijl de ander - de 'rebel' -  het lekker toch doet. Je kunt dit sterk ervaren als een kracht buiten jezelf. De 'rebel' is echter ook een kant van jezelf die zich als vijand manifesteert tegenover de kant van de 'criticus' die de controle wil behouden. Via Voice dialogue-sessies kan je dit dualisme overstijgen.


"Beide uitersten zijn onderling van elkaar afhankelijk"